Informatie


Schoolreglement


U kan hier ons schoolreglement raadplegen.


Privacyverklaring


U kan hier onze Privacyverklaring GO! Basisschool Schuttershof Sint-Truiden raadplegen.


Schooluren


Kleuterschool                                                                                                         Lagere school

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag                                                                Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

08u45 - 12u20                                                                                                          08u40 - 12u30

13u25 - 15u20                                                                                                          13u35 - 15u20


Woensdag                                                                                                                Woensdag

08u45 - 12u00                                                                                                          08u40 - 12u00Eten en drinken op school


Onze school promoot een gezonde levensstijl. De kinderen mogen in de klas steeds water drinken. We vragen aan de ouders om steeds aandacht te besteden aan gezonde voeding en gezonde dranken! Na de herfstvakantie kunnen de kinderen van onze school soep eten en dit tot aan de krokusvakantie. Meer info hieromtrent krijgt u bij inschrijving of op de 1ste schooldag.


Inschrijven

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kunnen kleuters naar school gaan op volgende instapmomenten:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en O.-L.-H.-Hemelvaart;
  • 1 februari;

Voor kleuters ouder dan 3 jaar zijn er geen instapdata. Zij kunnen elk moment van het schooljaar instappen. (indien er vrije plaatsen zijn)


Onze school hanteert volgende voorrangsregels bij het inschrijven van kinderen:

Periode 1: broertjes en zusjes van kinderen die reeds ingeschreven zijn en kinderen van personeel hebben voorrang om te komen inschrijven

Periode 2: de inschrijvingen volgens het criterium "indicator" en "niet-indicator"- leerlingenn starten dan, zo streven wij naar een gezonde sociale mix van leerlingen

Periode 3: start van de vrije inschrijvingen, deze gaan enkel door als er nog vrije plaatsen beschikbaar zijn


Deze data gelden niet voor schoolveranderingen. Deze data zijn enkel van toepassing voor nieuwe inschrijvingen in de 1ste  kleuterklas en voor inschrijvingen die starten op 1 september. Graag maken wij voor geïnteresseerde families tijd voor een persoonlijk gesprek en rondleiding. Dit kan na afspraak en op een tijdstip dat voor u past. Reken hiervoor toch wel op een uurtje. Gelieve steeds het SIS-kaartje mee te brengen bij inschrijving!

Een overzicht van de beschikbare vrije plaatsen kan je terugvinden op de volgende website:  www.naarschoolinsinttruiden.be/basisonderwijs/vrije plaatsen


Opvang en studie


Er is op school toezicht vanaf 8u00. Vóór dit tijdstip kan uw kind terecht op de buitenschoolse opvang "Tutti Frutti", georganiseerd door het stadsbestuur. Gekwalificeerde medewerkers staan er steeds garant voor een gezellige opvang met creatieve tijdsbesteding. Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar worden er opgevangen. Er is opvang voor en na schooltijd, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Inschrijven op voorhand is verplicht!

Adres: Rummenweg 2, 3800 Sint - Truiden, 011/69.11.67

Op onze school krijgen kinderen met leermoeilijkheden de kans om gebruik te maken van de studie. Deze gaat 2x per week door van 15u30 tot 16u20.

De ouders van deze kinderen worden in september uitgenodigd voor een gesprek. In samenspraak met de zorgleerkracht en de ouders kan er dan gekozen worden om hiervoor in te schrijven. TICHELRIJLAAN 1, 3800 SINT-TRUIDEN

Copyright @ ict@bsschuttershof.be